به سایت ما خوش آمدید

تهران، میدان فردوسی، خ تقوی، کوچه مهنا، پلاک 27، واحد 6

سیستم مونیتورینگ سردخانه امور دام شیراز - شرکت مهندسی پردازش تام کار

اهداف طرح:

مونیتورینگ دما و رطوبت سالنهای انبار .
نمایش همزمان اطلاعات بر روی کامپیوتر.
ثبت و نگهداری اطلاعات گذشته دما و رطوبت. تولید گراف های مربوطه.
تولید آلارم دمایی و رطوبتی.

موقعیت جغرافیایی طرح:

شیراز – بلوار مدرس

کارفرما:

سردخانه امور دام شیراز

پیمانکار اصلی:

شرکت مهندسی پردازش تام کار      

 فعالیت های اجرایی طرح:

نصب سنسورهای دما و رطوبت داخل سالنها.

سیم کشی کلیه سنسورها از محل نصب تا سالن کنترل.

نصب تابلو دیتالاگر در آزمایشگاه و سیم کشی برق و سنسورها به آن.

تست کامل تابلو و کالیبراسیون دما و رطوبت.

نصب نرم افزار بر روی کامپیوتر و ارتباط با سوییچر تابلو.

تست کامل نرم افزار و ارتباط با کلیه سنسورها .

آموزش استفاده از سیستم مونیتورینگ به پرسنل.

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 1385/04/02
تولید محصول در مدت 20 روز
نصب سنسورها  تابلو و سیم کشی در مدت 15 روز
تست کالیبراسیون و آموزش در مدت 2 روز

Post a comment

Your email address will not be published.